Parc de la fontsanta(FONTSANTA)

El parc es troba al sud de la comarca del Baix Llobregat i s’estén per tres termes municipals: Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. El parc està en el somonte, tradicionalment ocupat per vinyes i conreus de secà, i avui totalment urbanitzat. La seva àrea queda definida per la zona on confluïen el torrent del Pont Reixat i la riera de la Fontsanta, que comença a la serra de Collserola amb un recorregut curt i amb fort pendent, i les aigües són canalitzades fins al riu Llobregat abans d’arribar al parc.

Les vinyes del parc metropolità de la Fontsanta rememoren el passat agrícola de Sant Joan Despí.

Inauguració: 1995
Superfície: 15,7 ha.
Direcció: de la Fontsanta, s / n Esplugues de Llobregat

Zones verdes ben cuidades:

Tractaments més sostenibles un altre dels reptes del personal de jardineria és la utilització de productes més respectuosos amb el medi ambient.En aquest sentit, en la jardineria municipal s’han deixat d’utilitzar els glifosat i altres herbicides químics de síntesi ja que el seu ús pot provocar efectes negatius en la salut i la contaminació en els aqüífers. Aquestamesura, que es va acordar arran d’una moció presentada per tots els partits polítics a iniciativa de l’Associació
L’Esplet, ha provocat que ara les herbes que sobresurten del paviment es treguin de manera manual.A més, al parc de la Fontsanta s’utilitzen tractaments ecològics amb insectes per controlar les plagues, com l’ús de marietes per acabar amb els pugons.

Bibliotèca Mercè Rodoreda.

La Biblioteca Mercè Rodoreda és un servei públic municipal obert a tothom.

La biblioteca forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, ​​que li permet oferir.

Carrer Major, 69

08970 Sant Joan Despí

Data d’inauguració:  24/04/2011